Cyber security 

אבטחת מידע

והגנה בסייבר

cyber אבטחת מידע

 פתרונות אבטחת מידע וסייבר למגזרים השונים ולארגונים קטנים וגדולים

iso 27001

תכנון יישום והטמעת תקן ISO 27001 בצורה קלה ופשוטה המותאמת אישית לארגון עד לקבלת תעודת הסמכה לתקן

אבטחת מידע וסייבר

ניהול אבטחת מידע וסייבר 

שירותי אבטחת מידע במיקור חוץ 

CISO as a Service

Risk Services

Incident Management plan

ליווי וייעוץ ארגוני שוטף במודל

CISO as a Service

לארגונים רבים אין את המשאבים להעסיק אנשי אבטחת מידע ייעודיים. לצוותי ה-IT הקיימים אין זמן להתעדכן בשטף המתמיד בתחום. ארגונים רבים אינם מחזיקים מנהל אבטחת מידע כהגדרתו הקלאסית, ועל כן חשופים לסיכונים רבים שקיימים במרחב הסייבר. שירות מיקור חוץ CISO as a service נותן לארגונכם את המענה הנדרש שמכסה את כל דרישות אבטחת המידע בארגון. שירות זה הוא הבחירה האולטימטיבית עבור הארגון שלכם. השירות הוא גמיש ,ויכול להיות מותאם לצרכים העסקיים של הארגון.

אבטחת מידע

ניהול אבטחת מידע וסייבר 

שירותי אבטחת מידע במיקור חוץ 

ליווי וייעוץ ארגוני שוטף במודל

CISO as a Service

ליווי וייעוץ ארגוני שוטף במודל

CISO as a Service

אבטחת מידע
אבטחת מידע
אבטחת מידע
אבטחת מידע